[TRÙNG TỬ - The Journey Of Chong Zi (2023)]
Trạng thái: [stt/Tập 28 thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/] [info] [+] [/info] [nd] Phim Trùng Tử Trùng Tử là câu chuyện từ nhỏ Trùn...
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 10/03/2023

Nội dung

[stt/Tập 28 thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/] [info] [+] Thiếu Niên Ca Hành [/info] [nd] Phim Trùng Tử Trùng Tử là câu chuyện từ nhỏ Trùng Tử (Dương Siêu Việt) đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Xuất thân ăn mày nhưng Trùng Tử có tấm lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Trớ trêu bản thân Trùng Tử lại là người trời sinh sát khí, tố chất dễ bị nhập ma hơn là tu đạo. Vì lý do này mà sư phụ cô, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm (Từ Chính Khê) đã không dạy Trùng Tử bất kỳ pháp thuật nào, tránh gây họa trong tương lai. Tuy nhiên, thân phận thật sự của Trùng Tử bị phát giác, thật ra cô chính là con gái của Ma tôn Nghịch Luân (Vu Ba). Để ngăn ngừa sự trỗi dậy của Ma cung, nhưng người đứng đầu Tiên giới đã quyết định giết Trùng Tử, dù bản thân cô chưa làm gì sai. Sau đó, Trùng Tử đầu thai. Lạc Âm Phàm cũng đã sớm nhận ra Trùng Tử, nên âm thầm che đậy sát khí trong linh hồn của cô, hy vọng có khả năng giúp cô lớn lên an lành ở kiếp sau. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Những chuyện không may cuối cùng cũng đẩy Trùng Tử sa vào ma đạo. [act]Cao Hàn, Dương Siêu Việt, Đặng Vi, Mã Văn Viễn, Từ Chính Khê,...[/act] [drt]Lưu Quốc Huy[/drt] [/info] [/nd]

Link donate cho PHIMHAY247 (ủng hộ kinh phí) tại đây! 

Danh sách tập

  [br/THUYẾT MINH 1] [1| https://www.youtube.com/embed/7NxJMApJZT0?start=37 ] [2| https://www.youtube.com/embed/owTSD4LK1bc?start=37 ] [3| https://www.youtube.com/embed/bxEinA_L4_w?start=37 ] [4| https://www.youtube.com/embed/dNBj9pd2FjA?start=37 ] [5| https://www.youtube.com/embed/DoSBnRPKO8A?start=37 ] [6| https://www.youtube.com/embed/z2h4BnOdVLY?start=37 ] [7| https://www.youtube.com/embed/uyDqXguqCZg?start=37 ] [8| https://www.youtube.com/embed/jS0X2P09x6U?start=37 ] [9| https://www.youtube.com/embed/r4t6kMFxsSg?start=37] [10| https://www.youtube.com/embed/UtIgo5rfme8?start=37 ] [11| https://www.youtube.com/embed/YrS-jxVGdmA?start=37 ] [12| https://www.youtube.com/embed/ysfDotsTGFs?start=37 ] [13| https://www.youtube.com/embed/XA_WqdEzdM8?start=37 ] [14| https://www.youtube.com/embed/99FLwEQibnk?start=37 ] [15| https://www.youtube.com/embed/D6D_XgtusZo?start=37 ] [16| https://www.youtube.com/embed/x1VeguR4v78?start=37 ] [17| https://www.youtube.com/embed/x1VeguR4v78?start=37 ] [18| https://www.youtube.com/embed/-2dZ1sZZrd8?start=37 ] [19| https://www.youtube.com/embed/Pv-RTLta9fk?start=37 ] [20| https://www.youtube.com/embed/yIzW_entqeg?start=37 ] [21| https://www.youtube.com/embed/NkhEp8F_d8E?start=37 ] [22| https://www.youtube.com/embed/TbMf7RoUPhQ?start=37 ] [23| https://www.youtube.com/embed/7WvHF13VPcc?start=37 ] [24| https://www.youtube.com/embed/8Bc_Z2Sk6ak?start=37 ] [25| https://www.youtube.com/embed/cOYptlKCpP0?start=37 ] [26| https://www.youtube.com/embed/5WwB1lJdXJ0?start=37 ] [27| https://www.youtube.com/embed/zFFPmzDMK5o?start=37 ] [28| https://www.youtube.com/embed/WSnlWaRw600?start=37 ]


 
Phim Trùng Tử Trùng Tử là câu chuyện từ nhỏ Trùng Tử (Dương Siêu Việt) đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Xuất thân ăn mày nhưng Trùng Tử có tấm lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Trớ trêu bản thân Trùng Tử lại là người trời sinh sát khí, tố chất dễ bị nhập ma hơn là tu đạo. Vì lý do này mà sư phụ cô, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm (Từ Chính Khê) đã không dạy Trùng Tử bất kỳ pháp thuật nào, tránh gây họa trong tương lai. Tuy nhiên, thân phận thật sự của Trùng Tử bị phát giác, thật ra cô chính là con gái của Ma tôn Nghịch Luân (Vu Ba). Để ngăn ngừa sự trỗi dậy của Ma cung, nhưng người đứng đầu Tiên giới đã quyết định giết Trùng Tử, dù bản thân cô chưa làm gì sai. Sau đó, Trùng Tử đầu thai. Lạc Âm Phàm cũng đã sớm nhận ra Trùng Tử, nên âm thầm che đậy sát khí trong linh hồn của cô, hy vọng có khả năng giúp cô lớn lên an lành ở kiếp sau. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Những chuyện không may cuối cùng cũng đẩy Trùng Tử sa vào ma đạo.