[TINH HÀ TRƯỜNG MINH (THUYẾT MINH) - Shining Just For You (2022)]
Trạng thái:
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 03/01/2023

Nội dung

[act]Bành Tiểu Nhiễm, Chu Chính Đình, Phùng Thiệu Phong,..[/act] [drt]ĐANG CẬP NHẬT[/drt] [/info] [/nd]

Link donate cho PHIMHAY247 (ủng hộ kinh phí) tại đây! 

Danh sách tập

  [br/THUYẾT MINH 1] [1|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdoc8?autoplay=1] [2|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdoc7?autoplay=1] [3|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdoc6?autoplay=1] [4|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdoc5?autoplay=1] [5|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdoc4?autoplay=1] [6|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdoc2?autoplay=1] [7|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdcqs?autoplay=1] [8|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdcqp?autoplay=1] [9|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdmf5?autoplay=1] [10|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gdmf3?autoplay=1] [11|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gejhz?autoplay=1] [12|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gf4it?autoplay=1] [13|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gi2iz?autoplay=1] [14|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gi2hm?autoplay=1] [15|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gmi73?autoplay=1] [16|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gmm5i?autoplay=1] [17|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gmi71?autoplay=1] [18|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gmi6z?autoplay=1] [19|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gqkrk?autoplay=1] [20|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gqkrj?autoplay=1] [21|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gr7gn?autoplay=1] [22|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gr7gm?autoplay=1] [23|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8guxir?autoplay=1] [24|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8guxiq?autoplay=1] [25 End|https://www.dailymotion.com/embed/video/x8guxip?autoplay=1]


[br/THUYẾT MINH 2] [1| https://short.ink/rz51YAviD] [2| https://short.ink/MRRTYWOpMI] [3| https://short.ink/GVvVfwZudL] [4| https://short.ink/7q9VbxE1v] [5| https://short.ink/lzjcGjTux] [6| https://short.ink/yewMMT-33] [7| https://short.ink/htLqjmDvb] [8| https://short.ink/-IbrmkkTZ] [9| https://short.ink/YFeKWBKVsX] [10| https://short.ink/U-LLVaPuZ] [11| https://short.ink/Ol8m19FBpR] [12| https://short.ink/O8pdcnwGaw] [13| https://short.ink/O8pdcnwGaw] [14| https://short.ink/uMtsSp0be2] [15| https://short.ink/Gxku5L4ZA ] [16| https://short.ink/gHunoYx-C ] [17| https://short.ink/MYWTo5mJ4] [18| https://short.ink/1QDSXDaoZp] [19| https://short.ink/_38NojWR94] [20| https://short.ink/z8t6Zlpj4] [21| https://short.ink/irvZzb1_5] [22| https://short.ink/tX-oJfUigm] [23| https://short.ink/yTZ0RJeOR ] [24| https://short.ink/iGY9JvzMgW ] [25 End| https://short.ink/n1D9dmMWB]


[br/THUYẾT MINH 3] [1|//ok.ru/videoembed/4337928964808?autoplay=1] [2|//ok.ru/videoembed/4337899997896?autoplay=1] [3|//ok.ru/videoembed/4343433071304?autoplay=1] [4|//ok.ru/videoembed/4343433136840?autoplay=1] [5|//ok.ru/videoembed/4344193419976?autoplay=1] [6|//ok.ru/videoembed/4343433202376?autoplay=1] [7|//ok.ru/videoembed/4354558134984?autoplay=1] [8|//ok.ru/videoembed/4357961747144?autoplay=1] [9|//ok.ru/videoembed/4364252809928?autoplay=1] [10|//ok.ru/videoembed/4364252875464?autoplay=1] [11|//ok.ru/videoembed/4367638530760?autoplay=1] [12|//ok.ru/videoembed/4368081947336?autoplay=1] [13|//ok.ru/videoembed/4379908180680?autoplay=1] [14|//ok.ru/videoembed/4379908311752?autoplay=1] [15|//ok.ru/videoembed/4359183928003?autoplay=1] [16|//ok.ru/videoembed/4359184124611?autoplay=1] [17|//ok.ru/videoembed/4359184059075?autoplay=1] [18|//ok.ru/videoembed/4359183993539?autoplay=1] [19|//ok.ru/videoembed/4373461011139?autoplay=1] [20|//ok.ru/videoembed/4373460945603?autoplay=1] [21|//ok.ru/videoembed/4377131223747?autoplay=1] [22|//ok.ru/videoembed/4377149967043?autoplay=1] [23|//ok.ru/videoembed/4381801056963?autoplay=1] [24|//ok.ru/videoembed/4385224526531?autoplay=1] [25 End|//ok.ru/videoembed/4385247333059?autoplay=1]


 
Tinh Hà Trường Minh: Thiếu nữ thảo nguyên Diệp Lăng Sương vì khả năng dự đoán được tai họa nên bị cả tộc xa lánh, chỉ có công chúa Thất Hải Nhị của Bắc Dạ xem nàng như tỷ muội ruột. Khi Bắc Dạ thất thế, Lăng Sương dựa vào thiên bẩm trở thành quan của Khâm Thiên Giám, không ngờ dần chiếm được trái tim sắt đá của đế vương Úc Tu Minh. Tình cảm của cả hai bắt đầu sâu đậm thì nàng hay tin Hải Nhị đã chết. Để cứu công chúa, Lăng Sương bất chấp tất cả nghịch chuyển thời gian quay trở về ngày Bắc Dạ còn hưng thịnh.