[THIẾU NIÊN CA HÀNH THUYẾT MINH - Shao Nian Ge Xing (2022)]
Trạng thái: [stt/40/40 thuyết minh]
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/01/2023

Nội dung

[stt/40/40 thuyết minh] [sc/8.5] [dl/https://www.fshare.vn/] [info] [+] Thiếu Niên Ca Hành [/info] [nd] Phim Thiếu Niên Ca Hành Thiếu Niên Ca Hành - The Blood Of Youth (VietSub - Thuyết Minh) kể về hiệp khách thiếu niên Lôi Vô Kiệt lần đầu rời khỏi nhà đi đến Tuyệt Nguyệt thành đệ nhất giang hồ mà cậu ngưỡng mộ từ lâu, trên đường đi xông nhầm vào Tuyết Lạc sơn trang trời xui đất khiến bị cuốn vào một sự kiện oanh động cả giang hồ. [act]Trương Bân Bân, Từ Lộ, Vương Hữu Thạc, Trịnh Hợp Huệ Tử, Vương Dĩ Luân,..[/act] [drt]ĐANG CẬP NHẬT[/drt] [/info] [/nd]

Link donate cho PHIMHAY247 (ủng hộ kinh phí) tại đây! 

Danh sách tập

  [br/THUYẾT MINH 1] [1| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2txp?autoplay=1 ] [2| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2u9a?autoplay=1 ] [3| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2udr?autoplay=1 ] [4| https://www.dailymotion.com/embed/video//x8i2uof?autoplay=1 ] [5| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2uxa?autoplay=1 ] [6| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2v2y?autoplay=1 ] [7| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2ve3?autoplay=1 ] [8| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsy?autoplay=1 ] [9| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsx?autoplay=1 ] [10| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i3ef0?autoplay=1 ] [11| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsw?autoplay=1 ] [12| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsv?autoplay=1 ] [13| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8i2vsu?autoplay=1 ] [14| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gw281?autoplay=1 ] [15| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gw282?autoplay=1 ] [16| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gw280?autoplay=1 ] [17| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gx5g3?autoplay=1 ] [18| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gx4j4?autoplay=1 ] [19| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gxyvr?autoplay=1 ] [20| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gxyvq?autoplay=1 ] [21| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gz50r?autoplay=1 ] [22| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h2uo5?autoplay=1 ] [23| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h2uo4?autoplay=1 ] [24| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h37xt?autoplay=1 ] [25| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h3xd4?autoplay=1 ] [26| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h5ej7?autoplay=1 ] [27| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h6hee?autoplay=1 ] [28| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8h76vz?autoplay=1 ] [29| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbomd?autoplay=1 ] [30| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbomb?autoplay=1 ] [31| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbom9?autoplay=1 ] [32| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hbr0p?autoplay=1 ] [33| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hezh8?autoplay=1 ] [34| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hfb67?autoplay=1 ] [35| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hghbq?autoplay=1 ] [36| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hgs6p?autoplay=1 ] [37| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hip6i?autoplay=1 ] [38| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hj18y?autoplay=1 ] [39| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hj5ff?autoplay=1 ] [40| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hk77j?autoplay=1 ]


[br/THUYẾT MINH 2] [1| https://short.ink/9xBuIe0Wv2] [2| https://short.ink/XPTDrJtDY] [3| https://short.ink/uhnp_yxnPx] [4| https://short.ink/HOk3D7_jlJ ] [5| https://short.ink/PwYobT5su ] [6| https://short.ink/1myJxM0wN ] [7| https://short.ink/xZEcZ5CjiZ ] [8| https://short.ink/SP9TMbk8MV ] [9| https://short.ink/F5TvyApus ] [10| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8gt8hj?autoplay=1 ] [11| https://short.ink/yQQ0qICM0f ] [12| https://short.ink/LGGYLYNrL ] [13| https://short.ink/C86lsxyVz- ] [14| https://short.ink/nWtzLqvIOW ] [15| https://short.ink/GxYf3TnaJJ ] [16| https://short.ink/ZZiDvxZyt ] [17| https://short.ink/85wdKKWNM ] [18| https://short.ink/riu4SNHSF ] [19| https://short.ink/N9rds4v8t3 ] [20| https://short.ink/2M-gVEKDgD ] [21| https://short.ink/AzJLH6Z0y ] [22| https://short.ink/cKaGt4ped ] [23| https://short.ink/N5GB7m82_Z ] [24| https://short.ink/GkbKMgLei ] [25| https://short.ink/yqImrRrACs ] [26| https://short.ink/pU2AUQoQYx ] [27| https://short.ink/D8MyPyuA7 ] [28| https://short.ink/0-QB-9htQ1 ] [29| https://short.ink/6cmdVlQ4j ] [30| https://short.ink/3bgeuMyTo ] [31| https://short.ink/TwbDtdRmU ] [32| https://short.ink/-_h-aNgnY ] [33| https://short.ink/EWSGcKlzZ- ] [34| https://short.ink/UhWB3z3XuE ] [35| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hghbq?autoplay=1 ] [36| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hgs6p?autoplay=1 ] [37| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hip6i?autoplay=1 ] [38| https://www.dailymotion.com/embed/video/x8hj18y?autoplay=1 ] [39| https://short.ink/nSNrkmt_J ] [40| https://short.ink/jOniCBHmP7]


 
Phim Thiếu Niên Ca Hành Thiếu Niên Ca Hành - The Blood Of Youth (VietSub - Thuyết Minh) kể về hiệp khách thiếu niên Lôi Vô Kiệt lần đầu rời khỏi nhà đi đến Tuyệt Nguyệt thành đệ nhất giang hồ mà cậu ngưỡng mộ từ lâu, trên đường đi xông nhầm vào Tuyết Lạc sơn trang trời xui đất khiến bị cuốn vào một sự kiện oanh động cả giang hồ.