[Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong (2023) chưa có nhiều thông tin]
Trạng thái:
Quốc gia:
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 04/12/2022

Nội dung

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương [/info] [nd] Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong (2023) Bảo vệ và yêu thương dưới Khổ Tình thụ, vướng mắc cùng dũng cảm dưới thanh kiếm vương quyền, sự rung động và ước hẹn dới trú đình Hoài Thuỷ. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng. [act]ĐANG CẬP NHẬT,..[/act] [drt]ĐANG CẬP NHẬT[/drt] [/info] [/nd]

Danh sách tập

  [br/trailer] [1| sắp chiếu]


 
THồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong (2023) Bảo vệ và yêu thương dưới Khổ Tình thụ, vướng mắc cùng dũng cảm dưới thanh kiếm vương quyền, sự rung động và ước hẹn dới trú đình Hoài Thuỷ. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng.