[Văn Hương Tạ - Scent Of Love (2022)]
Trạng thái: [stt/14/14 thuyết minh]
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/10/2022

Nội dung

[stt/14/14 thuyết minh] [info] [+] Thỉnh Quân [/info] [nd] Văn Hương Tạ kể về nữ yêu Uyển Nương tu Hương Linh đạo ở ẩn thế ba trăm năm, vì muốn hồi sinh sư huynh mà đến Lạc Thành kinh doanh một cửa hàng son phấn Văn Hương Tạ thần bí, thu thập lục hương phàm trần chế thành hương thơm tuyệt trần, nhưng mùi hương quan trọng nhất lại nằm trên người kẻ thù Phương Mạt của cô. Uyển Nương hận hắn muốn giày vò hắn, nhưng vì hắn có mùi hương duy nhất đó mà phải bảo vệ hắn, đồng thời nghĩ hết cách để lấy được hương Ái Ly Biệt từ trên người hắn. Nhưng Phương Mạt cũng không phải hạng dễ dây vào, hắn liên tục phá chiêu khiến cô không tài nào lấy được hương. Ngay lúc Uyển Nương hết đường xoay sở, Phương Mạt lại vì cứu bà mà chủ động chịu thua, bán thân cho Văn Hương Tạ làm sai vặt. [act]Tống Nhất Hùng, Từ Tân, Vương Tuyên,..[/act] [drt]đang cập nhật[/drt] [/info] [/nd]

THUYẾT MINH 

  [br/ok.PRO] [01| //www.ok.ru/videoembed/4045918046891?autoplay=1] [02| //www.ok.ru/videoembed/4045883247275?autoplay=1] [03| //www.ok.ru/videoembed/4045932661419?autoplay=1] [04| //www.ok.ru/videoembed/4045932858027?autoplay=1] [05| //www.ok.ru/videoembed/4046164003499?autoplay=1] [06| //www.ok.ru/videoembed/4046164265643?autoplay=1] [07| //www.ok.ru/videoembed/4046164331179?autoplay=1] [08| //www.ok.ru/videoembed/4046164724395?autoplay=1] [09| //www.ok.ru/videoembed/4046165445291?autoplay=1] [10| //www.ok.ru/videoembed/4046165838507?autoplay=1] [11| //www.ok.ru/videoembed/4046166100651?autoplay=1] [12| //www.ok.ru/videoembed/4046166231723?autoplay=1] [13| //www.ok.ru/videoembed/4046166362795?autoplay=1] [14 end| //www.ok.ru/videoembed/4046166559403?autoplay=1]

  [br/D.PRO] [01| //www.dailymotion.com/embed/video/x8dsuyf] [02| //www.dailymotion.com/embed/video/x8dsyqh] [03| //www.dailymotion.com/embed/video/x8dsyqi] [04| //www.dailymotion.com/embed/video/x8dsyqj]


 
TVăn Hương Tạ kể về nữ yêu Uyển Nương tu Hương Linh đạo ở ẩn thế ba trăm năm, vì muốn hồi sinh sư huynh mà đến Lạc Thành kinh doanh một cửa hàng son phấn Văn Hương Tạ thần bí, thu thập lục hương phàm trần chế thành hương thơm tuyệt trần, nhưng mùi hương quan trọng nhất lại nằm trên người kẻ thù Phương Mạt của cô. Uyển Nương hận hắn muốn giày vò hắn, nhưng vì hắn có mùi hương duy nhất đó mà phải bảo vệ hắn, đồng thời nghĩ hết cách để lấy được hương Ái Ly Biệt từ trên người hắn. Nhưng Phương Mạt cũng không phải hạng dễ dây vào, hắn liên tục phá chiêu khiến cô không tài nào lấy được hương. Ngay lúc Uyển Nương hết đường xoay sở, Phương Mạt lại vì cứu bà mà chủ động chịu thua, bán thân cho Văn Hương Tạ làm sai vặt.