[truyền thuyết thục: sơn vạn kiếm quy tông - Swords Drawn (2022)]
Trạng thái: [stt/ thuyết minh]
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 30/10/2022

Nội dung

[stt/ thuyết minh] [info] [+] Thỉnh Quân [/info] [nd] Truyền Thuyết Thục: Sơn Vạn Kiếm Quy Tông: “Kiếm” là sát thủ số một của sơn trang Thất Sát, khi muốn gác kiếm thì bị trang chủ ám sát, nhưng may mắn thay được Từ Nhất Sở cứu sống. Sống trong một gia đình hạnh phúc, cậu ấy lại có một quyết tâm là phải cố gắng sống thật tốt… [act]Lữ Tụng Hiền, Lý Giai Di, Phạm Điềm Điềm, Trần Danh Hào,..[/act] [drt]đang cập nhật[/drt] [/info] [/nd]

THUYẾT MINH 

  [br/ok.PRO] [end| //www.ok.ru/videoembed/4114271308459?autoplay=1]

  [br/A.PRO] [end| https://short.ink/tzksiuXSj]


 
Truyền Thuyết Thục: Sơn Vạn Kiếm Quy Tông: “Kiếm” là sát thủ số một của sơn trang Thất Sát, khi muốn gác kiếm thì bị trang chủ ám sát, nhưng may mắn thay được Từ Nhất Sở cứu sống. Sống trong một gia đình hạnh phúc, cậu ấy lại có một quyết tâm là phải cố gắng sống thật tốt…