[ĐƯỜNG TRIỀU QUỶ SỰ LỤC - Strange Tales of Tang Dynasty (2022)]
Trạng thái: [stt/10/36 thuyết minh]
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 04/10/2022

Nội dung

[stt/10/36 thuyết minh] [info] [+] Đường Triều Quỷ Sự Lục [/info] [nd] Đường Triều Quỷ Sự Lục – Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều nói về một vụ án xâu chuỗi từ đầu tới cuối và chín vụ án lẻ được vén lên, những tưởng tượng kì dị vào Thịnh Đường, chân tướng đáng sợ phía sau những vụ án bí mật được phá giải ngoài những bài thơ Đường. [act]Anson Shi, Chen Chuang, Fan Ming, Gallen Lo, Gao Si Wen, Han Shuai, Liu Zhi Yang, Sun Xue Ning, Wang Jin Song, Xu Fu Lai, Yang Xu Wen, Yang Zhi Gang, Yao An Lian, Yue Li Na, Zhang Zi Jian,..[/act] [drt]Đang cập nhật[/drt] [/info] [/nd]

THUYẾT MINH 

  [br/R.PRO] [1| //www.ok.ru/videoembed/3972883024555?autoplay=1] [2| //www.ok.ru/videoembed/3978877405867?autoplay=1] [3| //www.ok.ru/videoembed/3983968701099?autoplay=1] [4| //www.ok.ru/videoembed/3984468085419?autoplay=1] [5| //www.ok.ru/videoembed/3986122279595?autoplay=1] [6| //www.ok.ru/videoembed/3986122214059?autoplay=1] [7| //www.ok.ru/videoembed/3986122148523?autoplay=1] [8| //www.ok.ru/videoembed/3992932584107?autoplay=1] [9| //www.ok.ru/videoembed/3992932518571?autoplay=1] [10| //www.ok.ru/videoembed/3992932453035?autoplay=1]

  [br/D.PRO] [01| //www.dailymotion.com/embed/video/x8dsuyf]


 
TĐường Triều Quỷ Sự Lục – Ký Sự Chuyện Kỳ Dị Đường Triều nói về một vụ án xâu chuỗi từ đầu tới cuối và chín vụ án lẻ được vén lên, những tưởng tượng kì dị vào Thịnh Đường, chân tướng đáng sợ phía sau những vụ án bí mật được phá giải ngoài những bài thơ Đường. .