[TINH HÁN XÁN LẠN - Love Like the Galaxy (2022)]
Trạng thái: [stt/56/56 thuyết minh]
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 20/08/2022

Nội dung

[stt/56/56 thuyết minh] [info] [+] Trầm Vụn Hương Phai [/info] [nd] Vì cuộc chiến loạn mà cô con gái tên Thiếu Thương của nhà họ Trình bị cha mẹ đưa đến ở với bà nội từ nhỏ, còn bị thím nhẫn tâm nuông chiều quá mức với ý đồ biến nàng thành một kẻ vô dụng. Trước muôn trùng cạm bẫy, Trình Thiếu Thương phải vừa giả ngốc, vừa dốc sức học tập, che giấu tài năng để giữ mạng đợi cha mẹ trở về. Nhưng đến lúc khổ tận cam lai, tình thân cũng không còn trọn vẹn vì nhiều năm xa cách. Một Trình Thiếu Thương thiếu thốn tình cảm gặp được Lăng Bất Nghi – con nuôi của tân đế, Viên Thận – tài tử núi Bạch Lộc, Lâu Nghiêu – công tử nhà quyền thế, ba con người với những ưu khuyết điểm khác nhau. Khi chọn người thích hợp để thành thân, Trình Thiếu Thương tuy tự ti nhưng hiểu rõ thực tế, dù tình cảm gặp chông gai trắc trở nhưng chưa từng hối hận với bất cứ lựa chọn nào của mình. Trong quá trình tiếp xúc với Lăng Bất Nghi, nàng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn về gia đình và thân thế của chàng. Trải qua nhiều chuyện, Trình Thiếu Thương liên tiếp lập công, cũng thông qua mối quan hệ của gia đình Lăng Bất Nghi mà học hỏi được cách chung sống với cha mẹ và cách thể hiện tình cảm của mình. Hai người cũng trưởng thành hơn qua những trải nghiệm đó, dần dần hòa thuận với gia đình mình, giữ vững chính nghĩa trong lòng, cùng nhau hóa giải những mối nguy của đất nước và viết nên một giai thoại thần kỳ.

 [act]Bảo Kiếm Phong, Đồng Lỗi, Ngô Lỗi, Quách Đào, Tăng Lê, Tào Hi Văn, Triệu Lộ Tư,..[/act] [drt]Phí Chấn Tường[/drt] [/info] [/nd]

THUYẾT MINH 

  [01| //www.ok.ru/videoembed/3730004052651?autoplay=1] [02| //www.ok.ru/videoembed/3730012179115?autoplay=1] [03| //www.ok.ru/videoembed/3733267417771?autoplay=1] [04| //www.ok.ru/videoembed/3733564033707?autoplay=1] [05| //www.ok.ru/videoembed/3735680584363?autoplay=1] [06| //www.ok.ru/videoembed/3736048962219?autoplay=1] [07| //www.ok.ru/videoembed/3737181424299?autoplay=1] [08| //www.ok.ru/videoembed/3739523812011?autoplay=1] [09| //www.ok.ru/videoembed/3739523746475?autoplay=1] [10| //www.ok.ru/videoembed/3741841099435?autoplay=1] [11| //www.ok.ru/videoembed/3741841033899?autoplay=1] [12| //www.ok.ru/videoembed/3746547894955?autoplay=1] [13| //www.ok.ru/videoembed/3730012179115?autoplay=1] [14| //www.ok.ru/videoembed/3749002873515?autoplay=1] [15| //www.ok.ru/videoembed/3749015849643?autoplay=1] [16| //www.ok.ru/videoembed/3750665849515?autoplay=1] [17| //www.ok.ru/videoembed/3750692522667?autoplay=1] [18| //www.ok.ru/videoembed/3750942673579?autoplay=1] [19| //www.ok.ru/videoembed/3759352711851?autoplay=1] [21| //www.ok.ru/videoembed/3760028912299?autoplay=1] [22| //www.ok.ru/videoembed/3760028846763?autoplay=1] [23| //www.ok.ru/videoembed/3761705192107?autoplay=1] [24| //www.ok.ru/videoembed/3761708599979?autoplay=1] [25| //www.ok.ru/videoembed/3772488485547?autoplay=1] [26| //www.ok.ru/videoembed/3772488813227?autoplay=1] [27| //www.ok.ru/videoembed/3775865359019?autoplay=1] [28| //www.ok.ru/videoembed/3779374549675?autoplay=1] [29| //www.ok.ru/videoembed/3779374484139?autoplay=1] [30| //www.ok.ru/videoembed/3779472657067?autoplay=1] [31| //www.ok.ru/videoembed/3801204918955?autoplay=1] [32| //www.ok.ru/videoembed/3801209965227?autoplay=1] [33| //www.ok.ru/videoembed/3801864604331?autoplay=1] [34| //www.ok.ru/videoembed/3801953667755?autoplay=1] [35| //www.ok.ru/videoembed/3805015247531?autoplay=1] [36| //www.ok.ru/videoembed/3805054241451?autoplay=1] [37| //www.ok.ru/videoembed/3815802210987?autoplay=1] [38| //www.ok.ru/videoembed/3817807153835?autoplay=1] [39| //www.ok.ru/videoembed/3817813445291?autoplay=1] [40| //www.ok.ru/videoembed/3817813379755?autoplay=1] [41| //www.ok.ru/videoembed/3819823172267?autoplay=1] [42| //www.ok.ru/videoembed/3820036491947?autoplay=1] [43| //www.ok.ru/videoembed/3841367542443?autoplay=1] [44| //www.ok.ru/videoembed/3842650213035?autoplay=1] [45| //www.ok.ru/videoembed/3843895528107?autoplay=1] [46| //www.ok.ru/videoembed/3843903851179?autoplay=1] [47| //www.ok.ru/videoembed/3846937512619?autoplay=1] [48| //www.ok.ru/videoembed/3846938626731?autoplay=1] [49| //www.ok.ru/videoembed/3849178909355?autoplay=1] [50| //www.ok.ru/videoembed/3849182907051?autoplay=1] [51| //www.ok.ru/videoembed/3849189001899?autoplay=1] [52| //www.ok.ru/videoembed/3849189067435?autoplay=1] [53| //www.ok.ru/videoembed/3849194834603?autoplay=1] [54| //www.ok.ru/videoembed/3849194900139?autoplay=1] [55| //www.ok.ru/videoembed/3849194965675?autoplay=1] [56| //www.ok.ru/videoembed/3849194769067?autoplay=1]


 
Vì cuộc chiến loạn mà cô con gái tên Thiếu Thương của nhà họ Trình bị cha mẹ đưa đến ở với bà nội từ nhỏ, còn bị thím nhẫn tâm nuông chiều quá mức với ý đồ biến nàng thành một kẻ vô dụng. Trước muôn trùng cạm bẫy, Trình Thiếu Thương phải vừa giả ngốc, vừa dốc sức học tập, che giấu tài năng để giữ mạng đợi cha mẹ trở về. Nhưng đến lúc khổ tận cam lai, tình thân cũng không còn trọn vẹn vì nhiều năm xa cách. Một Trình Thiếu Thương thiếu thốn tình cảm gặp được Lăng Bất Nghi – con nuôi của tân đế, Viên Thận – tài tử núi Bạch Lộc, Lâu Nghiêu – công tử nhà quyền thế, ba con người với những ưu khuyết điểm khác nhau. Khi chọn người thích hợp để thành thân, Trình Thiếu Thương tuy tự ti nhưng hiểu rõ thực tế, dù tình cảm gặp chông gai trắc trở nhưng chưa từng hối hận với bất cứ lựa chọn nào của mình. Trong quá trình tiếp xúc với Lăng Bất Nghi, nàng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy bí ẩn về gia đình và thân thế của chàng. Trải qua nhiều chuyện, Trình Thiếu Thương liên tiếp lập công, cũng thông qua mối quan hệ của gia đình Lăng Bất Nghi mà học hỏi được cách chung sống với cha mẹ và cách thể hiện tình cảm của mình. Hai người cũng trưởng thành hơn qua những trải nghiệm đó, dần dần hòa thuận với gia đình mình, giữ vững chính nghĩa trong lòng, cùng nhau hóa giải những mối nguy của đất nước và viết nên một giai thoại thần kỳ.