[Thương Lan Quyết - Love Between Fairy and Devil (2022)]
Trạng thái: [stt/36/36 THUYẾT MINH]
Quốc gia: Trung Quốc
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2022

Nội dung

[stt/36/36 THUYẾT MINH] [info] [+] Thương Lan Quyết [/info] [nd] PHIM Thương Lan Quyết kể về câu chuyện của thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương ( do Vương Hạc Đệ thủ vai) diệt toàn tộc. Vạn năm sau, nàng sống lại thành Hoa Lan Nhỏ (do Ngu Thư Hân thủ vai) – một tiên nữ cấp thấp trên thiên giới. Lúc sống lại chẳng ngờ lại vô tình đụng độ kẻ thù diệt tộc của chính mình. Đông Phương Thanh Thương bị vây trong Hạo Thiên Tháp, để giành được tự do, hắn phải lấy hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ để giải phong ấn trên người. Trong quá trình ấy, đại ma đầu đã đoạn tình tuyệt ái vậy mà lại đem lòng yêu Hoa Lan Nhỏ khả ái dịu ngoan. [act]Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Quách Hiểu Đình, Dương Hật Tử, Trần Nhược Hiên, Trình Tử,..[/act] [drt]đang cập nhật[/drt] [/info] [/nd]
Link donate cho PHIMHAY247 (ủng hộ kinh phí) tại đây! 

THUYẾT MINH 

  [01|//www.ok.ru/videoembed/3813737237163?autoplay=1] [02|//www.ok.ru/videoembed/3814012750507?autoplay=1] [03|//www.ok.ru/videoembed/3816653392555?autoplay=1] [04|//www.ok.ru/videoembed/3816655424171?autoplay=1] [05|//www.ok.ru/videoembed/3819873766059?autoplay=1] [06|//www.ok.ru/videoembed/3820238801579?autoplay=1] [07|//www.ok.ru/videoembed/3832906910379?autoplay=1] [08|//www.ok.ru/videoembed/3832929127083?autoplay=1] [09|//www.ok.ru/videoembed/3840433392299?autoplay=1] [10|//www.ok.ru/videoembed/3840433326763?autoplay=1] [11|//www.ok.ru/videoembed/3842697661099?autoplay=1] [12|//www.ok.ru/videoembed/3842697595563?autoplay=1] [13|//www.ok.ru/videoembed/3844946791083?autoplay=1] [14|//www.ok.ru/videoembed/3844946725547?autoplay=1] [15|//www.ok.ru/videoembed/3851361389227?autoplay=1] [16|//www.ok.ru/videoembed/3851361323691?autoplay=1] [17|//www.ok.ru/videoembed/3853732678315?autoplay=1] [18|//www.ok.ru/videoembed/3853732612779?autoplay=1] [19|//www.ok.ru/videoembed/3863233366699?autoplay=1] [20|//www.ok.ru/videoembed/3865778981547?autoplay=1] [21|//www.ok.ru/videoembed/3873228982955?autoplay=1] [22|//www.ok.ru/videoembed/3875701918379?autoplay=1] [23|//www.ok.ru/videoembed/3878585502379?autoplay=1] [24|//www.ok.ru/videoembed/3878585436843?autoplay=1] [25|//www.ok.ru/videoembed/3893360593579?autoplay=1] [26|//www.ok.ru/videoembed/3893455096491?autoplay=1] [27|//www.ok.ru/videoembed/3893455620779?autoplay=1] [28|//www.ok.ru/videoembed/3893603732139?autoplay=1] [29|//www.ok.ru/videoembed/3900281522859?autoplay=1] [30|//www.ok.ru/videoembed/3900281457323?autoplay=1] [31|//www.ok.ru/videoembed/3902773004971?autoplay=1] [32|//www.ok.ru/videoembed/3902772939435?autoplay=1] [33|//www.ok.ru/videoembed/3902772873899?autoplay=1] [34|//www.ok.ru/videoembed/3904786270891?autoplay=1] [35|//www.ok.ru/videoembed/3904786205355?autoplay=1] [36 end|//www.ok.ru/videoembed/3904786139819?autoplay=1]

 VIETSUB 

  [01| //www.ok.ru/videoembed/4024606788215?autoplay=1] [02|//www.ok.ru/videoembed/4024613210743?autoplay=1] [03|//www.ok.ru/videoembed/4024627825271?autoplay=1] [04|//www.ok.ru/videoembed/4024629725815?autoplay=1] [05|//www.ok.ru/videoembed/4024635230839?autoplay=1] [06|//www.ok.ru/videoembed/4024638573175?autoplay=1] [07|//www.ok.ru/videoembed/4026746538615?autoplay=1] [08|//www.ok.ru/videoembed/4026754796151?autoplay=1] [09|//www.ok.ru/videoembed/4026754796151?autoplay=1] [10|https://short.ink/J2VAuf-U0p] [11|https://short.ink/yAmseRmIX] [12|https://short.ink/3dkPJAj3aO] [13|https://short.ink/nm9Ec1dFm] [14|https://short.ink/Q7G46I1_Y] [15|https://short.ink/lT_biIuKv] [16|https://short.ink/o_rFoQ3XT] [17|https://short.ink/Dcpnx0Y7v] [18|https://short.ink/a3ukGAuaA] [19|https://short.ink/3xp87mJN7] [20|https://short.ink/SQkOff_Fz] [21|https://short.ink/NxJgNk8eU] [22|https://short.ink/n8Pxwg2I2] [23|https://short.ink/kz7-sTPXQ] [24|https://short.ink/rZmOxwZmY] [25|https://short.ink/XTC9Ipbui] [26|https://short.ink/x4JXJLI06] [27|https://short.ink/xeJD92em4] [28|https://short.ink/jzsDUGx6e] [29|https://short.ink/7_JiN8vQS] [30|https://short.ink/mfv9bmwUX] [31|https://short.ink/9BJ6re8Uj] [32|https://short.ink/w2UorlXG-] [33|https://short.ink/P3bzra05E] [34|https://short.ink/8h5fY3HVL] [35|https://short.ink/wOm_JhAzk] [36 end|https://short.ink/GOj0TN42b]Thương Lan Quyết kể về câu chuyện của thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương ( do Vương Hạc Đệ thủ vai) diệt toàn tộc. Vạn năm sau, nàng sống lại thành Hoa Lan Nhỏ (do Ngu Thư Hân thủ vai) – một tiên nữ cấp thấp trên thiên giới. Lúc sống lại chẳng ngờ lại vô tình đụng độ kẻ thù diệt tộc của chính mình. Đông Phương Thanh Thương bị vây trong Hạo Thiên Tháp, để giành được tự do, hắn phải lấy hồn thần nữ của Hoa Lan Nhỏ để giải phong ấn trên người. Trong quá trình ấy, đại ma đầu đã đoạn tình tuyệt ái vậy mà lại đem lòng yêu Hoa Lan Nhỏ khả ái dịu ngoan.