[DOTA: DÒNG MÁU RỒNG (PHẦN 1) - Dota: Dragon's Blood (Season 1) (2021)]
Trạng thái: [stt/08/08 THUYẾT MINH]
Quốc gia: Mỹ
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 29/08/2022

Nội dung

[stt/08/08 THUYẾT MINH] [info] [+]more--> Thương Lan Quyết [/info] [nd] Dota: Dòng Máu Rồng (Phần 1) Một Hiệp sĩ Rồng dũng cảm, đầy mâu thuẫn phải dùng sức mạnh của loài rồng để ngăn cản một ác quỷ chết chóc trong loạt phim kỳ ảo hoành tráng dựa trên trò chơi trực tuyến. [act]Đang cập nhật[/act] [drt]Đang cập nhật[/drt] [/info] [/nd]

THUYẾT MINH 

  [01|//www.ok.ru/videoembed/3749932698217?autoplay=1] [02|//www.ok.ru/videoembed/3755408886377?autoplay=1] [03|//www.ok.ru/videoembed/3755408951913?autoplay=1] [04|//www.ok.ru/videoembed/3762715298409?autoplay=1] [05|//www.ok.ru/videoembed/3765581187689?autoplay=1] [06|//www.ok.ru/videoembed/3765663238761?autoplay=1] [07|//www.ok.ru/videoembed/3775017847401?autoplay=1] [08 end|//www.ok.ru/videoembed/3775235099241?autoplay=1]Dota: Dòng Máu Rồng (Phần 1) Một Hiệp sĩ Rồng dũng cảm, đầy mâu thuẫn phải dùng sức mạnh của loài rồng để ngăn cản một ác quỷ chết chóc trong loạt phim kỳ ảo hoành tráng dựa trên trò chơi trực tuyến.